Over De Vakopleiding

De Vakopleiding is ontstaan uit een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs. Het doel van De Vakopleiding is om het bekostigd onderwijs aan te vullen, daar waar de mbo-onderwijsinstellingen specialistische opleidingen niet of niet volledig kunnen aanbieden. De Vakopleiding werkt samen met O&O fondsen, bedrijven, mbo-scholen, brancheopleiders en examenleveranciers bij het aanbieden van specialistische mbo-opleidingen.

De Vakopleiding is door de overheid erkend om mbo-opleidingen te verzorgen en hiervoor mbo-diploma’s en mbo-certificaten uit te reiken. Hierdoor komen onze deelnemers in aanmerking voor een erkend diploma of certificaat, ook als de opleidingspartner geen erkende onderwijsinstelling is. De Vakopleiding ziet toe op de kwaliteit van onderwijs en examinering en legt verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs.

De Vakopleiding is ontstaan uit een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs.

Onbekostigde onderwijsinstelling – achtergrond

Het ministerie van OCW wil het mbo-onderwijs inzetten voor (bij)scholing van volwassenen. Een van de middelen hiervoor is het creëren van opleidingen die kunnen worden afgerond met een mbo-certificaat. De Vakopleiding is door de Inspectie van het Onderwijs erkend als onbekostigde onderwijsinstelling. Met deze erkenning kan De Vakopleiding:

 • Mbo-onderwijs aanbieden voor de (bij)scholing van volwassenen
 • Opleidingen aanbieden met een officieel erkend mbo-certificaat
 • Samenwerken met mbo-onderwijsinstellingen bij het aanbieden specialistisch onderwijs
 • Mbo-opleidingen gecombineerd verzorgen voor BBL-studenten en cursisten
 • Werkgevers in de afbouwsector ondersteunen bij het certificeren van personeel

Doelgroep

De Vakopleiding is er voor vakmensen die een praktijkgerichte beroepsopleiding of een deel daarvan willen volgen en een erkend diploma of certificaat willen halen. Denk aan zij-instromers of mensen die al werkzaam zijn maar nooit een opleiding in de betreffende richting hebben genoten. Daarnaast richt De Vakopleiding zich op jongeren die een opleiding willen volgen waarvoor zij niet terecht kunnen bij een mbo-onderwijsinstelling. Zo wil De Vakopleiding de instroom van gecertificeerde werknemers op de arbeidsmarkt bevorderen, ook binnen kleinere sectoren.

Kwaliteit

De opleidingstrajecten van De Vakopleiding zijn erkend door het ministerie van OCW en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het diploma of het certificaat dat de deelnemer via De Vakopleiding behaalt, heeft dan ook exact dezelfde waarde als een diploma of certificaat van bijvoorbeeld een ROC. De Vakopleiding werkt hierbij samen met mbo-onderwijsinstellingen en heeft niet als doel om het reguliere, bekostigde onderwijs te beconcurreren.

Deelnemer De Vakopleiding
Team De Vakopleiding

Ontwikkeling van vakmanschap

Het team van De Vakopleiding werkt dagelijks met passie aan de ontwikkeling van vakmanschap en organisaties zodat vakmensen zich blijvend kunnen ontwikkelen. We denken graag mee om tot een effectieve aanpak te komen die aansluit op jouw specifieke opleidingsbehoeften. De Vakopleiding werkt nauw samen met Savantis. Al meer dan 75 jaar zet Savantis haar kennis in voor vakmanschap, ontwikkeling van organisaties en mensen.

We zijn integer, hulpvaardig, open en transparant. We mobiliseren bedrijven en opleiders om samen doelen te bereiken. We leggen verbindingen, stimuleren betrokkenheid en motiveren samenwerkingspartners tot duurzame relaties. We zoeken kansen voor onze samenwerkingspartners en zetten die om in doelgerichte oplossingen.

Missie en visie

Vakmensen en organisaties moeten zich constant ontwikkelen om aan de uitdagingen van morgen te voldoen. De Vakopleiding helpt de sector afbouw bij deze uitdagingen. We doen dit door de voorziening van de juiste opleidingen en mbo-certificeringen zodat vakmensen zich blijvend kunnen ontwikkelen. Hiermee willen we de instroom van gecertificeerde werknemers op de arbeidsmarkt bevorderen, ook binnen kleinere sectoren.

 • De Vakopleiding is door de overheid erkend om mbo-opleidingen te verzorgen en hiervoor mbo-diploma’s en mbo-certificaten uit te reiken.
 • De Vakopleiding is een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs.
 • De Vakopleiding richt zich op specialistische mbo-opleidingen die niet verzorgd (kunnen) worden door het reguliere mbo-onderwijs (ROC’s en Vakscholen).
 • De Vakopleiding ondersteunt sectoren bij de organisatie en uitvoering van (delen) van mbo-opleidingen voor specialistische beroepen
 • De Vakopleiding zorgt dat de specialistische mbo-opleidingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW
 • De Vakopleiding werkt samen met o.a. O&O fondsen, bedrijven, mbo-scholen, brancheopleiders en examenleveranciers

Verslag van werkzaamheden 2023

In 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs een start kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, omdat De Vakopleiding sinds 1 maart 2022 erkend is als mbo-instelling en daarmee een nieuwe instelling is. Aangezien de bevindingen van de Inspectie positief waren, is de voorlopige erkenning in 2023 omgezet in een definitieve erkenning.

In dit verslag van werkzaamheden wordt ingegaan op de onderwijsactiviteiten van de erkende beroepsopleidingen die De Vakopleiding in 2023 heeft uitgevoerd. Lees het verslag hier.