Vakopleiding Uitvoeren van schilderwerk

  • Volg een verkorte opleiding en haal je mbo-certificaat!
  • Officieel erkend certificaat van het ministerie van OCW
  • Voor werkenden én zij-instromers
  • Uitgevoerd door De Vakopleiding (i.s.m. opleidingspartners en leerbedrijven)

Beschrijving

Binnen de onderhoudsbranche is veel vraag naar personeel dat schilderwerk kan uitvoeren. Daarom is op initiatief van de sector Schilderen in 2021 het mbo-certificaat C0060 Uitvoeren van schilderwerk vastgesteld door de minister van OCW. Dit certificaat is afgeleid van de niveau 2 opleiding Schilder en is bedoeld voor her- en omscholers die zich willen bekwamen in het uitvoeren van schilderwerk, maar voor wie een volledige mbo-opleiding tot schilder (nog) niet haalbaar is.

Inhoud
De inhoud van de opleiding Uitvoeren van schilderwerk richt zich op de uitvoerende aspecten van het schilderwerk, zoals:

  • Meten en beoordelen
  • Uitvoeren van kleine reparaties aan ondergronden
  • Voorbehandelen van ondergronden
  • Afwerken van houten, steenachtige, metalen en kunststof ondergronden
  • Kleurgebruik

Ook algemene onderwerpen komen voorbij, zoals kleurgebruik, materialenkennis en de toepassing van klimmaterialen. Verder wordt aandacht besteed aan het werken volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Hoe verloopt de opleiding?
De opleiding bestaat vooral uit praktijk, maar je doet ook vakkennis op. Hiervoor krijg je toegang tot de online leeromgeving Studeo. In Studeo staat lesmateriaal dat je voor een groot deel zelfstandig kunt bestuderen. Verder werk je bij een onderhoudsbedrijf om ervaring op te doen in de beroepspraktijk. Indien nodig volg je praktijklessen om de basisvaardigheden van de schilder te leren en verder bij te schaven. De opleiding wordt aangeboden in de derde leerweg. Daardoor kan deze volledig worden afgestemd op jouw instapniveau.

Mbo certificaat
Aan het einde van de opleiding legt de deelnemer een examen af. Als hij dit met goed gevolg doet, dan ontvangt hij een wettelijk erkend mbo-certificaat. Het certificaat is wettelijk erkend en heeft dezelfde waarde als een mbo-diploma. In tegenstelling tot het mbo-diploma is het mbo-certificaat gericht op slechts een deel van de opleiding, in de geval de uitvoerende aspecten van het schilderwerk.

Startdatum
Flexibele instroom

Locatie
Online, bij leerbedrijven in heel het land

Opleidingsduur
Afhankelijk van je instapniveau

Niveau
MBO 2

Leerweg
Derde leerweg

Kosten
Vanaf €2.500,-

Werkgevers die een leer-/werkplek verzorgen, komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg.