Vakopleiding Technisch leidinggevende

  • Volg een verkorte opleiding en haal je mbo-certificaat!
  • Officieel erkend certificaat van het ministerie van OCW
  • Voor werkenden én zij-instromers
  • Uitgevoerd door De Vakopleiding (i.s.m. opleidingspartners en leerbedrijven)

Beschrijving

De opleiding Technisch  leidinggevende van De Vakopleiding is er voor iedereen die een praktijkgerichte beroepsopleiding wil volgen en een erkend diploma of certificaat willen halen. Via De Vakopleiding haal je dan ook een door de overheid erkend mbo-certificaat Dekvloeren leggen.

De opleiding Technisch  leidinggevende is momenteel in ontwikkeling. De opleiding zal worden aangeboden in de derde leerweg. Hierdoor kun je de verkorte opleiding volgen voor hetzelfde wettelijk erkende diploma.

De Vakopleiding is een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs. Het doel van De Vakopleiding is om het bekostigd onderwijs aan te vullen, daar waar de mbo-onderwijsinstellingen specialistische opleidingen niet of niet volledig kunnen aanbieden.

Startdatum
Neem voor de actuele mogelijkheden s.v.p. contact met ons op via
080 080 88 08 of via
info@devakopleiding.nl.
We beantwoorden je vragen graag.

Opleidingsduur
1 jaar

Niveau
Mbo 2

Leerweg
BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

Kosten
ca € 9.000,-

Er zijn subsidies beschikbaar waarmee het grootste deel van de kosten kunnen worden vergoed. Werkgevers die een leer-/werkplek verzorgen, komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Ook vanuit de Europese Unie is geld beschikbaar gesteld voor dit opleidingstraject.