Vakopleiding Plafond- en wandmonteur

 • Haal binnen één jaar je mbo-diploma!
 • Officieel erkend diploma door het ministerie van OCW
 • Bestemd voor werkenden én zij-instromers
 • Uitgevoerd door De Vakopleiding

Beschrijving

Op initiatief van NOA en Savantis wordt vanaf dit voorjaar de opleiding Plafond- en wandmonteur aangeboden. Via deze opleiding kunnen werkenden en zij-instromers in één jaar een erkend mbo-diploma halen. De opleiding wordt uitgevoerd door De Vakopleiding, een niet-bekostigde onderwijsinstelling die erkend wordt door het ministerie van OCW. 

Programma Vaste wanden en plafonds

 • Vaste metal-stud wanden
 • Vaste metal-stud plafonds
 • Vrijdragende metal-stud plafonds
 • Kolommen
 • Kozijnen en deuren

Programma Systeemplafonds

 • Eenvoudige systeemplafonds
 • Systeemplafonds met doorzaktegels
 • Systeemplafonds met lichtbanen
 • Verdekt uitneembare systeemplafonds

Ook algemene onderwerpen zullen voorbijkomen, zoals tekeninglezen, maatvoeren, isoleren en het maken van sparingen. Verder wordt aandacht besteed aan het werken volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Naast de vaktheorie en de praktijk bestaat de opleiding uit de volgende onderdelen:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan & burgerschap
 • Twee keuzedelen

De opleiding wordt zo georganiseerd dat deze goed is te combineren met een fulltime functie als monteur. Tijdens vier praktijkweken verspreid over het jaar krijgen de deelnemers de belangrijkste montagetechnieken aangeleerd. Verder volgen zij om de week een middag algemene vakken zoals Nederlands en rekenen.

Diploma
Aan het einde van de opleiding legt de deelnemer een examen af. Als hij dit met goed gevolg doet, dan ontvangt hij een wettelijk erkend mbo-diploma. Het diploma dat de deelnemer via De Vakopleiding behaalt, heeft exact dezelfde waarde als een diploma van bijvoorbeeld een ROC.

Startdatum
Neem voor de actuele mogelijkheden s.v.p. contact met ons op via
080 080 88 08 of via
info@devakopleiding.nl.
We beantwoorden je vragen graag.

Opleidingsduur
1 jaar

Niveau
Mbo 2

Leerweg
BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

Kosten
ca € 9.000,-

Er zijn subsidies beschikbaar waarmee het grootste deel van de kosten kunnen worden vergoed. Werkgevers die een leer-/werkplek verzorgen, komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Ook vanuit de Europese Unie is geld beschikbaar gesteld voor dit opleidingstraject.