Intake Basisopleiding Schilderen

Locatie en tijd in overleg te bepalen 

De Vakopleiding organiseert regelmatig intakedagen voor de Basisopleiding Schilderen. Tijdens de intake leggen we uit wat je van de opleiding kunt verwachten. Verder voer je enkele kleine opdrachten uit om vast te stellen in hoeverre je de diverse vaardigheden al onder de knie hebt.

Kom je ook?

Wil jij je laten omscholen tot schilder? Of ben je al werkzaam als schilder, maar heb je nooit een opleiding in die richting gevolgd? Meld je dan aan voor de intake van de basisopleiding schilderen. De intake is vrijblijvend, je hoeft dus niet te betalen voor deze dag.

Over de Basisopleiding Schilderen

De basisopleiding schilderen is een verkort opleidingstraject waarin je diverse ondergronden (hout, steen, kunststof en metaal) leert voorbehandelen en afwerken. Door deze opleiding te volgen, kun je het wettelijk erkende mbo-certificaat Uitvoeren van schilderwerk behalen. Daarmee toon je aan over de kennis en vaardigheden te beschikken die jij als schilder nodig hebt. Lees meer >

Wat kun je verwachten van de intake?

Tijdens de intake blikken we vooruit op de opleiding en schatten we jouw instapniveau in. Je voert verschillende praktijkopdrachten uit. Zo kom je te weten welke vaardigheden je al onder de knie hebt en welke vaardigheden je nog verder moet ontwikkelen. Daarmee begin je met een voorsprong aan het opleidingstraject. Je kunt je tijdens de opleiding dan immers vooral richten op datgene waarin jij je verder wilt bekwamen.

Verder voeren we een intakegesprek met je over de opleiding. We vertellen je wat je van de opleiding kunt verwachten en zijn ook benieuwd naar jouw motivatie om deze opleiding te volgen. Na de intake beslis je zelf of je wel of niet aan de opleiding begint.

Meld je nu aan voor de intake!

Hoe ziet de Basisopleiding Schilderen eruit?

De opleiding bestaat vooral uit praktijk, maar je doet ook vakkennis op. Hiervoor krijg je toegang tot de online leeromgeving Studeo. In Studeo staat lesmateriaal dat je voor een groot deel zelfstandig kunt bestuderen. Verder werk je bij een onderhoudsbedrijf om ervaring op te doen in de beroepspraktijk. Indien nodig volg je praktijklessen om de basisvaardigheden van de schilder te leren en verder bij te schaven. De opleiding wordt aangeboden in de derde leerweg. Daardoor kan deze volledig worden afgestemd op jouw instapniveau. Als je de theorie bestudeerd hebt en voldoende praktijkervaring hebt opgedaan, dan kun je examen doen. Je legt een Proeve van Bekwaamheid (praktijkexamen) af. Ook je kennis wordt getoetst.

Wat is een mbo-certificaat?

Binnen het mbo is steeds meer ruimte voor maatwerk. Zo kunnen scholen in plaats van een diploma ook een wettelijk erkend mbo-certificaat verstrekken. De deelnemer volgt dan een van tevoren afgesproken deel van een mbo-opleiding waarvoor een mbo-certificaat is vastgesteld. Dit betreft veelal de meest relevante vaktechnische kennis en vaardigheden van een beroep. De algemene vakken (o.a. Nederlandse taal en rekenen) maken hier geen deel van uit. Het betreffende deel van de opleiding wordt afgerond met een officieel examen. Een opleidingstraject gericht op het behalen van een certificaat is korter dan een reguliere mbo-opleiding. Het mbo-aanbod wordt hierdoor toegankelijker voor werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen.

Het mbo-certificaat Uitvoeren van schilderwerk

Op initiatief van de sector Schilderen is in 2021 het mbo-certificaat C0060 Uitvoeren van schilderwerk vastgesteld door de minister van OCW. Dit certificaat is afgeleid van de mbo-opleiding Schilder niveau 2. De inhoud van de basisopleiding Uitvoeren van schilderwerk richt zich op de uitvoerende aspecten van het schilderwerk, zoals het uitvoeren van kleine reparaties en het voorbehandelen en afwerken van houten, steenachtige, metalen en kunststof ondergronden. Met deze praktische vaardigheden en de bijbehorende theoretische kennis is iemand goed en langdurig inzetbaar om schilderwerk uit te voeren.

We organiseren de intake in samenspraak.